NADUTEX - Nam Dương cung cấp: đồng phục công sở, đồng phục công nhân, đồng phục nhà hàng, đồng phục bán hàng, đồng phục bếp, đồng phục bệnh viện, đồ phòng dịch y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn